Bezig met laden

 

 

Philips start innovatieve medicatie management service ouderenzorg

Philips zal zich in eerste instantie richten op uitrol in Nederland en België. Met de nieuwe service zet Philips in deze landen de eerste stap naar de markt van de thuis- en ouderenzorg.

Door voorgeschreven medicatie op een vooraf geprogrammeerde tijd aan te bieden en erop toe te zien dat de medicijnen ook daadwerkelijk worden uitgenomen, worden het correct innemen van medicatie en de therapietrouw onder ouderen en chronisch zieken bevorderd. Dit helpt bij het behouden van een goede gezondheid en levenskwaliteit, terwijl vermijdbare ziekenhuisopnames, bijwerkingen en zorgkosten worden beperkt en thuiszorgorganisaties worden ondersteund.

"Het ondersteunen van thuiszorgorganisaties met technologische oplossingen zal steeds belangrijker worden om zorgverleners te helpen het toenemende aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening van een goede maar ook betaalbare zorg te voorzien", licht Henk Valk, General Manager bij Philips Healthcare Benelux, toe. "Al ruim tien jaar vervult Philips een pioniersrol in de Nederlandse markt van medische oplossingen voor de thuissituatie. We proberen ons aanbod voortdurend uit te breiden met innovatieve technologieën en dienstverlening die een positieve impact hebben op het leven van patiënten, hun familieleden en zorgverleners."

"Gebrekkige medicatietrouw komt relatief vaak voor en heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de gezondheid van mensen en voor de volksgezondheid in het algemeen", stelt Dick Herfst, CEO van thuis- en ouderenzorgorganisatie ZZG zorggroep, die een initiële versie van de dienst al gebruikt. "Cliënten helpen hun medicatie correct en tijdig in te nemen is een belangrijke maar vaak tijdrovende taak voor onze verpleegkundigen. We merken dat cliënten met behulp van deze oplossing beter en zelfstandig hun medicijnen innemen, hetgeen ook voor hun familieleden een hele geruststelling is."

Ziekenhuisopnamen door verkeerd medicijngebruik
Naarmate mensen langer leven, komen ook chronische aandoeningen steeds vaker voor. Dit heeft een steeds grotere impact op het gezondheidszorgsysteem. Technologische ondersteuning voor medische zorg in de thuissituatie biedt nieuwe manieren om ouderen en chronisch zieken te helpen een onafhankelijke levensstijl te behouden, en om de kosten voor de behandeling van hun aandoeningen te verminderen. Een belangrijke uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen hun medicatie correct innemen. Uit onderzoek is gebleken dat circa 50% van de medicatie voor chronische aandoeningen niet volgens recept wordt ingenomen[1]. Gebrekkige medicatietrouw kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gezondheid van patiënten.Elk jaar zijn er in Nederland 19.000 potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames van oudere mensen die hun medicatie niet naar behoren hebben ingenomen, hetgeen op jaarbasis een extra financiële last van EUR 85 miljoen met zich meebrengt[2].

Samenwerking
De medicatie management service die Philips in de Benelux uitrolt, wijkt af van de medicatie dispensing oplossing die Philips op de Amerikaanse markt aanbiedt. Onder meer omdat hij gebruik maakt van in Nederland gestandaardiseerde en veelgebruikte medicijnrollen. Om de oplossing in Nederland op de markt te brengen, werkt Philips samen met aanbieder van farmaceutische telezorg Innospense - die initiëel de geïntegreerde medicatie management service heeft ontwikkeld - en met Focus Cura, een organisatie die zorginstellingen ondersteunt bij het implementeren van zorginnovatie. Door samen te werken met apotheken zorgt Philips ervoor dat de intelligente dispenser bij de patiënt thuis automatisch altijd is voorzien van de juiste voorgeschreven innametijden van de medicijnen.

[1] Closing the Quality Gap Series: Medication Adherence Interventions: Comparative Effectiveness Hospitals Admissions
[2] Related to Medication (HARM study), Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, 2006