Selecteer een pagina

Voor het eerst wordt in Europa een congres georganiseerd waarin onderzoekers, medici en andere professionals kennis delen over donorgezondheid- en management. Robert Heckert van Sanquin: ‘Dit congres past in de professionalisering van donorgeneeskunde in Nederland. We willen met het congres onze kennis met internationale vakgenoten delen en donorgezondheid in Europa naar een hoger niveau tillen.’

Een solide donorbestand De inhoud van het congres gaat over donors van bloed en aanverwante producten, zoals plasma en stamcellen. Aan bod komen onderwerpen als het opbouwen en op peil houden van een goed donorbestand, de balans tussen donor- en patiëntveiligheid en het beheren van bloedvoorraad op basis van bloedgroepspecifiek oproepen. Op het ECDHM spreekt onder andere Dr. Claudia Rutt, onderzoekster bij het Duitse donorcentrum voor beenmerg, over stamcelonderzoek en haar methode om meer stamceldonors te werven. Professor Pierre Tieberghien, hoofd onderzoek van de nationale bloedbank in Frankrijk, deelt zijn visie op donorgezondheid in relatie tot de veiligheid en kwaliteit van bloedproducten en de toepasbaarheid daarvan op patiënten.

Over de European Conference on Donor Health and Management Donorgezondheid en -management zijn essentiële onderdelen voor bloedbanken. Zaken als gezondheid, beweegredenen en het beheer van donors bepalen mede hoe in een land bloedvoorziening optimaal kan worden ingericht. Sanquin verwacht zo’n 250 internationale collega’s op het ECDHM, waar wetenschap en praktijk samenkomen door middel van workshops, lezingen en kennissessies.

Meer informatie over het congres en het programma: ecdhm.org