Selecteer een pagina

Difterie kan vitale weefsels ernstig beschadigen
Difterie is een bacteriële infectie van de Corynebacterium diphteriae, die een gifstof (toxine) produceert. Deze gifstof beschadigt weefsels van de luchtwegen, hart en zenuwstelsel. Kenmerkend is een grijs beslag op de keelamandelen en in de keelholte. Patiënten kunnen last krijgen van benauwdheid, slikproblemen en gezichtsproblemen en later ook van spierzwakte. De ziekte kan dodelijk verlopen, maar in Nederland zijn geen sterfgevallen meer gemeld tussen 1997 en 2003.

Difterie nauwelijks nog een probleem
Sinds 1960 is difterie in Nederland nauwelijks een probleem. Er zijn jaarlijks slechts 0 tot 1 meldingen van difterie en evenzo weinig ziekenhuisopnamen. In de laatste decennia is er geen sterfte meer door difterie.

Sinds 1952/1953 kwam het vaccin tegen difterie in Nederland beschikbaar. In 1957 werd de difterievaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen als onderdeel van het dktp-vaccin.