Selecteer een pagina

Onderstaande tekst komt uit de oratietekst van prof. dr. A. Tibben van 07-01-2000. Prof.dr. A. Tibben is psycholoog en verricht onderzoek op het gebied van erfelijke neurodegeratieve ziekten en in het bijzonder de ziekte van Huntington.

De ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een ernstige erfelijke aandoening van het zenuwstelsel die lijdt tot bewegingsstoornissen, persoonlijkheidsveranderingen en dementering. De patiënten krijgen vaak slik- en spraakproblemen.

De ziekte wordt veroorzaakt door een fout in één erfelijke eigenschap. Het gen voor de ziekte van Huntington is bekend. Dit maakt het mogelijk om in families waar Huntington voorkomt vast te stellen wie de ziekte krijgt.

Naar schatting zijn er in Nederland 1200 patiënten met de ziekte van Huntington en 5000 risicodragers. Kinderen van een patiënt hebben 50 procent kans de ziekte ook te krijgen. De ziekte is niet te genezen, maar het lijden valt soms te verzachten met medicatie.

De gevolgen van de ziekte kunnen enigszins opgevangen worden door fysiotherapie, logopedie en aanpassingen op het gebied van voeding. De helft van de patiënten krijgt de ziekte voor het 40ste levensjaar. De meeste patiënten overlijden in een verpleeginrichting.

Voor meer informatie over prof.dr. A.Tibben: http://leidsewetenschappers.leidenuniv.nl/show.php3?medewerker_id=165