Selecteer een pagina

De AIR2 Trial is een internationale, multi-centrische, gerandomiseerde, dubbel-blinde, sham-gecontroleerde studie die de veiligheid en effectiviteit van bronchiale thermoplastiek met het Alair® systeem onderzoekt bij de behandeling van astma. Wereldwijd zullen er circa 300 astmapatiënten worden geïncludeerd. In Nederland neemt de longafdeling van het Universitair Medisch Centrum te Groningen (UMCG) deel aan deze studie.

Bronchiale thermoplastiek is het toedienen van locale warmte (maximaal 65oC) aan de middelkleine en grotere luchtwegen. Het gepatenteerde Alair® systeem wekt een monopolaire radiofrequente energie op van maximaal 120 Joules met een frequentie van 460 Hz. Deze energie wordt gedurende 10 seconden locaal toegediend met behulp van een verstelbare basketkatheter die op 4 plaatsen contact maakt met de luchtwegwand (zie foto). Een feedback systeem vanuit de katheter voorkomt dat te veel energie wordt afgegeven. In totaal worden circa 3 x 50 locaties behandeld tijdens 3 bronchoscopische behandelsessies, eerst de ROK, dan de LOK, en dan de beide bovenkwabben. Deze sessies duren 20-40 minuten en worden onder “conscious sedation” uitgevoerd.

Dierexperimenteel onderzoek toonde dat bronchiale hyperreactiviteit met deze behandeling significant verbetert, zonder optreden van ernstige bijwerkingen in longfunctioneel, pathologisch of radiologisch (CT-scan) opzicht. Pathologisch onderzoek toonde dat glad spierweefsel in de luchtwegwand vervangen wordt door losmazig bindweefsel. Deze locale reductie van glad spierweefsel is het doel van de behandeling, en daarom wordt deze techniek ook wel radiofrequente ablatieve therapie genoemd. Recent werd in de Blue Journal de eerste pilotstudie bij milde tot matig ernstige astmapatiënten gepresenteerd met een follow-up van 2 jaren (Cox G, AJRCCM 2006; 173: 965). Deze niet-gecontroleerde studie toonde o.a. een significante verbetering van de PC20 methacholine met ruim 2 verdubbelingsdoses; hetgeen klinisch relevant is. Gaarne verwijzen wij naar de editorial die collega Bel in dezelfde uitgave van de Blue Journal schreef (Bel E, AJRCCM 2006; 173: 94).

De longafdeling van het UMCG zoekt t.b.v. de AIR2 Trial potentiële deelnemers. Het betreft niet-rokende astmapatiënten tussen de 18 en 65 jaar met een postbronchodilatoire FEV1 >65% van voorspeld, die ondanks behandeling met een hoge dosis inhalatiecorticosteroïden en langwerkende beta-2 agonisten toch regelmatig astmaklachten hebben.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op www.air2trial.com en van daar doorlinken naar www.clinicaltrials.gov.

Voor extra informatie of aanmelding van patiënten kunt u contact opnemen met S.L. Snijders, arts-onderzoeker, of N.H.T ten Hacken, longarts.

E-mail: s.l.snijders@int.umcg.nl of n.h.t.ten.hacken@int.umcg.nl.
Telefoon: 050-3612357 of 050-3616161.