Reacties 0

Sluit
Wat vind jij? Reageer

Jij bent de eerste. Laat je stem horen en start de discussie.

Psychologie

Hoogste aantal psychisch ongezonde Nederlanders ooit bereikt

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de mentale gezondheid van veel Nederlanders, blijkt uit onderzoek van het CBS. Maar liefst 15,5% van alle Nederlanders boven de 12 jaar geeft anno 2021 aan zich neerslachtig of somber te voelen. In voorgaande jaren lag dit percentage tussen de 10 en 12%. Het logische gevolg van deze stijging is de toename in de vraag naar psychische hulp. Maar deze is niet altijd even toegankelijk. Want naast enorme wachtrijen, is deze hulp niet voor iedereen betaalbaar. Soms kan een deel van de zorgkosten met een zorgverzekering worden gedekt. Hoe draagt de coronacrisis bij aan deze stijgingen én welke psychische zorg kan worden gedekt met een zorgverzekering? Pricewise zocht het uit.

Hoogste aantal psychisch ongezonde Nederlanders ooit bereikt

1 op 4 jongvolwassenen psychisch ongezond
Het CBS-onderzoek laat zien dat de afgelopen anderhalf jaar, in alle leeftijdsgroepen boven de 12 jaar, het percentage psychisch ongezonde personen is gestegen. In totaal geeft 15,5% van alle Nederlanders boven de 12 jaar aan mentaal ongezonde gevoelens te ervaren. Dit is het hoogste percentage ooit sinds de start van de metingen in 2001 van het CBS. En dit percentage stijgt nog steeds.

Met name bij jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar is een groot verschil te zien tussen de psychische gesteldheid voor- en tijdens de coronacrisis. In 2019 gaf ‘slechts’ 12,6% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar aan zich psychisch ongezond te voelen. Dit liep op tot maar liefst 26,6% in het eerste kwartaal van 2021, wat betekent dat meer dan één op de vier jongeren in deze leeftijdsgroep aangaf zich psychisch ongezond te voelen. In het tweede kwartaal van 2021 nam dit iets af en daalde het percentage naar 23,8%. Ondanks deze daling blijft dit de groep waarbij het vaakst sprake is van psychische ongezondheid.

Ook in andere leeftijdsgroepen was er sprake van psychisch ongezonde gevoelens. Bij specifieke vragen over somberheid gaf 37,3% van de 18- tot 25-jarigen aan zich vaker somber te voelen dan in 2020. Ook de 25- tot 40-jarigen ervaren vaker sombere gevoelens; maar liefst 27,6% geeft aan zich vaker somber te voelen dan in 2020.

Strengere coronamaatregelen triggeren stress
Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek dat vooral jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar de meeste psychische klachten ervaren, waaronder depressieve en angstgevoelens en slaapproblemen. Respondenten gaven aan door corona en de bijbehorende maatregelen vaker stress te ervaren. Dit zou kunnen verklaren waarom veel 18- tot 25-jarigen aangaven zich dit jaar somberder te voelen dan in 2020. De harde lockdown ging namelijk eind 2020 in en de avondklok was van kracht van januari tot en met april 2021. Oplossingen die vaak genoemd worden om zulke gevoelens tegen te gaan, zoals meer sporten en vaker sociaal contact opzoeken, werden door de maatregelen beperkt.

Psychologische hulp in basisverzekering
Psychologische hulp wordt in veel gevallen uit de basisverzekering vergoed. Om een vergoeding te krijgen is er een doorverwijzing nodig van de huisarts. De huisarts kan dan kiezen voor een doorverwijzing naar een Praktijkondersteuner Huisarts (POH). De sessies bij de huisarts en POH worden met de basisverzekering gedekt. Hiervoor geldt geen eigen risico. Als de POH geen passende oplossing kan bieden, wordt een patiënt doorverwezen naar de basis-GGZ of gespecialiseerde-GGZ. Alleen bij noodzakelijke zorg worden de kosten hiervoor gedekt, waarbij het eigen risico wél geldt. Standaard zijn een doorverwijzing en een vastgestelde diagnose nodig. Eventuele medicatie wordt wel vergoed, maar gaat wel van het eigen risico af. Bij sommige medicatie is er sprake van een eigen bijdrage. Ook dekt de basisverzekering geen kosten bij de basis-GGZ of gespecialiseerde-GGZ als het gaat om relatieproblemen, slaapproblemen, klachten zonder diagnose en een burn-out.

Bron: Pricewise.nl - Hoogste aantal psychisch ongezonde Nederlanders ooit bereikt

Gezond blijven. Beter worden.

De zorg slimmer en menselijker maken. Dat willen wij. Plannen zijn groots, de uitrol heeft tijd nodig.

We leren elke dag en kunnen jouw feedback goed gebruiken.

Sluit je aan?