Reacties 0

Sluit
Wat vind jij? Reageer

Jij bent de eerste. Laat je stem horen en start de discussie.

Zorg

“De mens moet centraal gesteld worden in de zorg, maar óók in de bouw”

‘In Nederland stond eind 2011 naar schatting voor ongeveer 52,0 miljoen m² aan vastgoed dat in gebruik is door gezondheids- en welzijnszorg. Jaarlijks breidt het vastgoedgebruik door de zorg zich uit met circa 800 duizend m².’ Dit is te lezen in het rapport ‘Bouwen voor de zorg’ van het Economisch Instituut voor de Bouw (eib). Peter Leferink is directeur bij Bramer BV, een bouw- en ontwikkelbedrijf, en geeft aan dat er veel komt kijken bij het bouwen van een zorgcomplex. ‘Waar het echt om gaat, is de mens centraal stellen,’

publicatiedatum en tijdApr 6, 2021 om 10:11

“Je ziet vaak heel mooie complexen in de buitengebieden staan” begint Peter Leferink zijn verhaal. “Die liggen echt in de natuur. Dat kan een mooi complex zijn, maar het kan ook helemaal niet aansluiten bij de behoeften. Zeker als het te ver weg is van voorzieningen.” Peter pleit ervoor dat er bij de aanleg van een nieuw complex wordt gekeken naar de bereikbaarheid ervan, de ligging én naar een stukje economie in de omgeving. De afstanden naar bijvoorbeeld winkels moeten te overbruggen zijn, ook als mensen hulpbehoevend zijn.

Zorghotel in aanbouw in Borne / Zenderen

Belangrijke groeisector

Dat hier serieus over nagedacht moet worden blijkt wel uit de volgende feiten, opnieuw uit het rapport van het eib: ‘de zorgmarkt is naar verwachting een belangrijke groeisector in de komende decennia. Door de vergrijzing wordt de zorg voor ouderen steeds belangrijker. De zorg groeit in tegenstelling tot de rest van de economie nog sterk en investeringen, waaronder in vastgoed, nemen naar verwachting toe.’

Niet laten verpieteren
Het standpunt van Peter Leferink, dat de mens centraal moet worden gesteld, niet alleen in de zorg, maar al veel eerder: bij de bouw van een nieuw complex, wordt gedeeld door de Universiteit van Wageningen. Op hun site is het volgende rapport te vinden: zorg op het platteland, van het innovatieprogramma wonen en zorg. Hierin staat de volgende tekst: ‘willen we de mensen niet laten verpieteren achter de geraniums, dan moeten er hoge eisen worden gesteld aan de sociale kwaliteit en vitaliteit van de omgeving. Dus niet enkel woningen en zorg, maar ook alle voorzieningen in de sfeer van welzijn, ontspanning, cultuur en vervoer. Hoe beter deze welzijnsvoorzieningen zijn afgestemd op de behoefte van deze mensen, des te groter het welbevinden en des te geringer is de feitelijke zorgconsumptie.’ Het lijkt zo simpel: luisteren naar consumenten, kijken naar hun behoeftes en dan pas plannen maken. Volgens Peter is dit nog niet altijd het geval. Maar als het aan hem en aan zijn bedrijf ligt, dan wordt dat vanaf nu wél de werkwijze. Zodat vanaf het allereerste begin, de bouw van een nieuw complex, de mens al centraal staat.

Bekijk het interview van Peter Leferink.

Verder lezen

·      Bramer, bouwbedrijf en timmerfabriek [clickable link https://bramerbv.nl]

·      Rapport: bouwen voor de zorg (pdf) [clickable link: https://www.eib.nl/pdf/bouwen_voor_de_zorg.pdf ]

·      Zorg op het platteland, innovatieprogramma wonen en zorg (pdf) [clickable link https://edepot.wur.nl/45785]

Gezond blijven. Beter worden.

De zorg slimmer en menselijker maken. Dat willen wij. Plannen zijn groots, de uitrol heeft tijd nodig.

We leren elke dag en kunnen jouw feedback goed gebruiken.

Sluit je aan?