Reacties 0

Sluit
Wat vind jij? Reageer

Jij bent de eerste. Laat je stem horen en start de discussie.

Meneer van Puffelen

#4 Van Puffelen: Relevant inzicht voor de burger over lockdown-beleid en besmettingsrisico

Vorige week (van Puffelen #3) schreef ik al over een dreigend zwart scenario als dé belangrijkste drijfveer voor het huidige lockdown-beleid. De reguliere zorg wordt daar indien nodig voor afgebouwd. De Nederlander wordt hier maar gedeeltelijk over voorgelicht. Niet alleen de dagelijkse opnames zijn relevant voor die burger maar minstens zo belangrijk is de bezettingsgraad en de beschikbaarheid van de ziekenhuisbedden en IC-bedden, zowel voor COVID als NON-COVID. Hoever zijn we van het zwarte scenario af?

Zeker nu de cijfers door het RIVM anders opgesteld worden dan door de ziekenhuizen, is het van belang voor ons als burger om meer te weten te komen over de verspreiding van het virus. Maar krijgen wij als burgers de juiste cijfers? Hoe komen we aan deze gegevens?

DOEL
De burger wil vooral één ding graag weten: Wat doet het virus bij mij de in buurt of in de buurt van mijn dierbaren? Loop ik of mijn familie groot risico? Met deze gegevens is het mogelijk om een nieuw relevant inzicht over het virus te bieden aan de burger. Het cumulatief aantal besmettingen + het cumulatief aantal gezette vaccinaties – het cumulatief aantal sterfgevallen en de actuele trend daarin geeft een relevant beeld van het risico op besmetting en een indicatie voor de mate van groepsimmuniteit die is/wordt opgebouwd. Op het niveau van gemeente zou deze informatie al veel toegevoegde waarde geven maar nog veel beter is het om het op hyperlokaal niveau te presenteren, dus op het niveau van jouw dorp of jouw wijk. 

MOTIVATIE

  1. Burgers hebben het recht te weten hoe het besmettingsrisico  (uitgedrukt in het aantal besmettingen) in hun directe omgeving zich ontwikkeld. Zeker door corona oriënteren burgers zich (noodgedwongen) veel meer op hun lokale woonomgeving. Burgers worden in de persconferenties zelfs opgeroepen om een beetje op elkaar te letten. Echter op dat lokale niveau is vrijwel niets bekend over het virus. Cijfers op een hoog geografisch detailniveau zoals numerieke postcode of wijk/woonplaats zijn belangrijk voor de burger en stellen hem/haar in staat betere afwegingen te maken over het risico op besmetting. Nu publiceert RIVM het aantal nieuwe besmettingen, afkomstig uit de ISIS-GGD registratie, op het niveau van gemeente. Het aantal vaccinaties wordt überhaupt niet gepubliceerd op regionaal niveau. Het gemeentelijk niveau is te grofmazig om het lokale risico op besmetting te kunnen inschatten. Een gemiddelde Nederlandse gemeentes bestrijkt namelijk maar liefst een oppervlakte van meer dan 100 km2.
  2. Mike Ryan, directeur van het WHO Health Emergency Programme zei op een persconferentie op 1 juli j.l. het volgende: ‘Iedereen moet naar zijn of haar risico kijken. Je moet weten wat je lokale besmettingsrisico is. (…) Die informatie heb je nodig om zelf beslissingen te kunnen nemen over de nabijheid tot anderen, de intensiteit van je sociale contacten, hoe lang we verblijven in een omgeving (….) als het niet veilig voelt dan is het niet veilig voor jou.’
  3. In landen als Engeland of België worden de gegevens ook dagelijks op een hoger detailniveau gepubliceerd dan onze gemeente.
  4. De lokale overheden en rijksoverheid beschikken over deze hyperlocale gegevens maar ze maken deze niet openbaar vanwege privacybescherming. Privacy kan echter op vele manieren geborgd blijven (zie onder 6) door aggregatie in tijd, aantal klassen, of van regionale eenheden.
  5. De beoogde gegevens worden door GGD-en wel verstrekt aan diverse overheidspartijen zoals gemeentes en veiligheidsregio’s maar ook privaatrechtelijke partijen zoals ziekenhuizen.
  6. Een verzoek aan het RIVM om openbaarmaking van deze gegevens werd tot nu toe geweigerd. Ten eerste geeft RIVM aan dat ze niet gaan over de verstrekking van de gegevens en verwijzen naar de registratiecommissie van ISIS-GGD die bestaat uit alle 25 GGD-en. Het RIVM laat ten tweede weten dat de gevraagde gegevens herleidbaar zouden kunnen zijn tot individuele personen, iets wat in strijd zou zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit doet zich volgens het RIVM voor bij 5 of minder gevallen per gebied per dag. Er zijn echter simpele manieren om die herleidbaarheid in die specifieke situaties en/of locaties waar herleidbaarheid dreigt, op te heffen. 

Meneer van Puffelen vindt dat Nederlanders het recht hebben om deze informatie iedere dag te kunnen inzien. Wat vind jij? Geef je mening en reageer bovenaan het artikel ('reacties').

Vorige week gemist? Lees "#3 Van Puffelen: Wat is de werkelijke bezetting op de IC’s?" terug.

Gezond blijven. Beter worden.

De zorg slimmer en menselijker maken. Dat willen wij. Plannen zijn groots, de uitrol heeft tijd nodig.

We leren elke dag en kunnen jouw feedback goed gebruiken.

Sluit je aan?