Reacties 0

Sluit
Wat vind jij? Reageer

Jij bent de eerste. Laat je stem horen en start de discussie.

Meneer van Puffelen

#3 Van Puffelen: Wat is de werkelijke bezetting op de IC’s?

Een dreigend zwart scenario is dé belangrijkste drijfveer voor het huidige lockdown-beleid. De reguliere zorg wordt daar indien nodig voor afgebouwd. De Nederlander wordt hier maar gedeeltelijk over voorgelicht. Niet alleen de dagelijkse opnames zijn relevant voor die burger maar minstens zo belangrijk is de bezettingsgraad en de beschikbaarheid van de ziekenhuisbedden en IC-bedden, zowel voor COVID als NON-COVID. Hoever zijn we van het zwarte scenario af. Hoeveel IC-bedden zijn er nu echt beschikbaar 1300? 1600? 1700?

publicatiedatum en tijdMar 31, 2021 om 13:52
#3 Van Puffelen: Wat is de werkelijke bezetting op de IC’s? Meneer van Puffelen denkt er zo over!

Er wordt niet doorgevraagd aan Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vragen die Ernst Kuipers zou moeten beantwoorden zijn:

Wat is de actuele dagelijkse bezetting en beschikbaarheid van klinische ziekenhuisbedden en IC-bedden in ieder ziekenhuis in Nederland?

Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt in de bezetting en beschikbaarheid voor COVID-19 patiënten (isolatie-bedden) en reguliere patiënten. We weten dat het LCPS deze gegevens momenteel dagelijks uitvraagt bij alle ziekenhuizen, direct of via Regionaal Overleg Acute Zorgketens. U kunt de data-definities gebruiken die u zelf hanteert bij de dagelijkse uitvraag van deze gegevens.

Hoe zit het nou echt met de cijfers van het aantal besmettingen, de vaccinatiegraad, het aantal overlijdens etc., geografisch gezien?

Het aantal besmettingen, de vaccinatiegraad, het aantal overlijdens, dit soort feiten vertonen variatie in geografie en in tijd. Ditzelfde geldt ook voor de bezetting en beschikbaarheid van ziekenhuis en IC-bedden. Een geografisch onderscheid in informatie is zeer relevant voor burgers, want burgers weten dan in hun gebied hoe het ervoor staat. De WHO-directeur Mike Ryan stelt al op 2 juli 2020, dat overheden ervoor moet zorgen dat burgers en lokale gemeenschappen weten wat de risico’s zijn bij hen in de buurt. Alleen dan zijn zij goed in staat om de beoordelen welk risico zij willen lopen voor henzelf en hun omgeving. Uiteindelijk beslist iedereen voor zichzelf hoe hij zich gedraagt in zijn sociale omgeving.

Waarom is Nederland niet transparant over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg?

De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg staat prominent in de missie van ons zorgstelsel. Daar moet de zorg optimaal transparant over zijn. Nederland betaalt over de 100 miljard aan zorgkosten. Als burger hebben we recht om te weten hoe het staat met de toegankelijkheid van die zorg. Dit geldt niet alleen nu in coronatijd maar ook daarna. En dit geldt niet alleen voor de curatieve zorg maar ook voor de publieke gezondheidszorg, de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en Jeugdzorg. Vooral in de laatstgenoemde sectoren voltrekt zich een stille ramp. De wachtlijsten (toegankelijkheid) zijn groot in de GGZ en Jeugdzorg maar we weten niet hoe lang ze zijn.

Kan ik straks terecht in het ziekenhuis bij mij in de buurt of moet ik mij voorbereiden op transfer naar een ziekenhuis ver uit de buurt van mijn familie en vrienden?

Niemand wil graag ver van zijn huis en familie in een onbekend ziekenhuis liggen en omgekeerd wil die familie graag dicht bij hun dierbare in het ziekenhuis zijn. Het vervoer van ernstig zieke patiënten over honderden kilometers is bovendien ingrijpend, risicovol en ook heel erg duur. Dus het is logisch dat de burgers willen weten in welk ziekenhuis ze straks mogelijk geplaatst worden.

Waarom leveren niet alle ziekenhuizen, dagelijks gegevens over bezettingen en beschikbaarheid aan, aan het LCPS?

Net zoals het LCPS dagelijks de landelijke cijfers over opnames van patiënten met COVID-19 geeft, kan zij de gegevens ook verstrekken per ziekenhuis. We weten dat het LCPS over deze gegevens beschikt. Het LCPS heeft een callcenter en een geavanceerd systeem dat dagelijks de gegevens over bezetting en beschikbaarheid ophaalt uit alle ziekenhuizen. Zonder deze informatie is centrale coördinatie spreiding van patiënten en capaciteit eenvoudig weg niet mogelijk. Leveren alle ziekenhuizen, dagelijks, die gegevens aan, aan het LCPS? Voor burgers is het, zie punt 2, een levensbehoefte om te weten hoe de bezetting van haar/zijn ziekenhuis in de buurt ervoor staat. Deze gegevens dienen daarom iedere dag beschikbaar gesteld te worden.

Waarom wordt er iedere dag wel een besmettingen overzicht, inclusief aantal overledenen, gedeeld maar wordt er geen overzicht over bezetting en beschikbaarheid van ziekenhuisbedden gedeeld?

In andere landen worden gegevens over bezetting en beschikbaarheid van ziekenhuisbedden gepubliceerd. De New York Times publiceert dagelijks heel overzichtelijk het aantal COVID-19 patiënten dat is opgenomen in ieder ziekenhuis in de VS. Daarnaast publiceert deze krant aantal beschikbare warme IC-bedden (dat wil zeggen bedden waarvoor verpleegkundig personeel aanwezig is).

Meneer van Puffelen vindt dat Nederlanders het recht hebben om deze informatie iedere dag te kunnen inzien. Het RIVM en het LCPS dienen dit tegelijk met de besmettings- en overlijdenscijfers te verstrekken aan de burgers.

Wat vind jij?
Geef je mening en reageer bovenaan het artikel ('reacties').

Gezond blijven. Beter worden.

De zorg slimmer en menselijker maken. Dat willen wij. Plannen zijn groots, de uitrol heeft tijd nodig.

We leren elke dag en kunnen jouw feedback goed gebruiken.

Sluit je aan?