• Home
  • Nieuws
  • Vergoedingen zorg onduidelijk voor astma- en COPD-patiŽnt

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Vergoedingen zorg onduidelijk voor astma- en COPD-patiŽnt

Astma- en COPD-patiŽnten weten vaak niet welke zorg wel, en welke zorg niet wordt vergoed. Bovendien zeggen ze dat ze meer gebruik van bijvoorbeeld beweegprogrammaís en hulpmiddelen om te stoppen met roken zouden maken, als die worden vergoed.

Vooral vergoedingen voor astma- en COPD-hulpmiddelen, terminale zorg, nieuwe of duurdere geneesmiddelen en fysiotherapie zonder limiet, vinden astma- en COPD-patiŽnten belangrijk. Deze zorg zit nu niet of slechts gedeeltelijk in het basispakket. Meer dan de helft van de patiŽnten weet niet dat ze moeten bijbetalen en hoeveel. Eťn op de tien heeft gebruikgemaakt van zorg in de veronderstelling dat deze werd vergoed en kreeg later de rekening gepresenteerd. Dit blijkt uit de Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD. De monitor wordt uitgevoerd door het NIVEL met subsidie van het Astma Fonds.

Meer zorggebruik bij vergoeding
Mensen met astma en COPD zouden meer zorg gebruiken als die vergoed wordt. Ruim eenderde geeft aan in dat geval meer gebruik te zullen maken van beweegprogrammaís en de sportschool of fysiotherapie. Een kwart verwacht dan nieuwe of duurdere geneesmiddelen te gebruiken en ongeveer een vijfde zou een beroep willen doen op vervangende mantelzorg of hospicezorg, op zittend vervoer bij revalidatie en zonodig op dieet en dieetadvisering.

Stoppen met roken
Minder belangrijk vinden ze vergoeding van het lidmaatschap van patiŽntenorganisaties en deelname aan hun activiteiten, en vergoeding van alternatieve geneesmiddelen. Maar er zijn ook verschillen. COPD-patiŽnten vinden bijvoorbeeld vergoeding van hulpmiddelen en cursussen om te stoppen met roken belangrijker. En astmapatiŽnten zien liever psychosociale zorg en alternatieve behandelingen vergoed.

Onderzoek
Voor de monitor is in oktober 2007 549 mensen met astma en 315 mensen met COPD gevraagd naar hun ervaringen met het vergoeden van gebruikte zorg. Daarbij werd ook gevraagd welke vormen van zorg ze graag volledig vergoed zouden zien van een lijst van zestien zorgvormen die niet of gedeeltelijk worden vergoed door de basisverzekering. Bovendien werd de patiŽnten gevraagd of ze bij volledige vergoeding meer gebruik van deze zorg zouden maken.

Bron: NIVEL

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws