• Home
  • Nieuws
  • UMCG start onderzoek naar orgaandonatie door kinderen

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

UMCG start onderzoek naar orgaandonatie door kinderen

Het UMCG start een onderzoek naar de factoren die bepalen of een kind als donor zijn organen beschikbaar wil en kan stellen. Het gaat hierbij om medische, psychologische, ethische en maatschappelijke factoren; er is hierover nog opvallend weinig bekend. Dit terwijl de behoefte aan donororganen voor kinderen groot is. Donatiefunctionaris Marion Siebelink van het UMCG publiceert over dit onderzoek in het vakblad Medisch Contact, dat vandaag verschijnt.

Aanleiding voor het onderzoek is het feit dat over het onderwerp kind en donatie nog vrijwel niets bekend is; ook internationaal wordt er erg weinig onderzoek naar gedaan. Belangrijke basisgegevens als het aantal kinderen dat geschikt is als donor of het aantal keer dat de donatievraag aan ouders wordt voorgelegd, zijn dan ook nog niet bekend.

In het onderzoek worden verschillende aspecten van het vraagstuk belicht. Zo wordt bekeken of medische teams voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot donatie door kinderen. Ook wordt nagegaan welke factoren het beslissingsproces van de ouders beďnvloeden; welke rol speelt de toon en timing van het donatiegesprek met ouders of hoe groot is de invloed van familie of vriendenkring van de ouders op hun beslissing? Het ethische vraagstuk of de jonge kinderen zelf of hun ouders voor hen het besluit nemen hun organen beschikbaar te stellen, is eveneens onderwerp van het onderzoek.

Doel onderzoek
Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in de verschillende factoren die een rol spelen. Met de uitkomsten kan gerichter voorlichting worden gegeven of kan het thema een plaats krijgen in schoolprojecten of in de opleidingen tot medisch specialist. Dit kan er toe leiden dat in de toekomst het besluit van kinderen om donor te worden, door alle betrokkenen weloverwogen genomen kan worden. Hierdoor kan eveneens het totaal aantal kinderdonoren stijgen. Het onderzoek zal vier jaar duren.

Eind 2006 stonden 34 kinderen op de wachtlijst voor een transplantatie. Kinderen die een orgaantransplantatie moeten ondergaan, hebben meestal donororganen van een ander kind nodig. De Wet op de Orgaandonatie biedt aan kinderen vanaf twaalf jaar de ruimte om zich te laten registreren als donor.

Bron: Universitair Medisch Centrum Groningen

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws