• Home
  • Nieuws
  • Preventie van chronische pijn is grootste uitdaging

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Preventie van chronische pijn is grootste uitdaging

De kennis over het verschijnsel pijn en over de bestrijding van pijn heeft de afgelopen vijfentwintig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat stelt prof.dr. Ben Crul ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar pijnbestrijding bij het UMC St Radboud op 22 september. In 1981 concludeerde hij nog dat pijn het stiefkind van de geneeskunde was. Pijn werd toen louter beschouwd als een signaal van een ziekte, handig voor een arts om een diagnose te stellen. Lukte het niet de achterliggende ziekte of aandoening te vinden, dan werd pijn afgedaan als een ‘subjectieve’ ervaring. Aan chronische pijn werd weinig medische aandacht besteed: ‘Neemt u maar een paracetamolletje’.

Een advies dat sommige artsen ook dezer dagen vaak nog te klakkeloos geven. Desondanks heeft pijnbestrijding zich als een subspecialisme ontwikkeld en wordt pijn inmiddels als een op zichzelf staand, serieus en objectief te meten verschijnsel beschouwd.

Veel chronische pijn is begonnen als acute pijn, veroorzaakt door operaties en letsels. Crul ziet de preventie van het chronisch worden van pijn dan ook als de grootste uitdaging voor de komende jaren.

Nijmeegse model
Ben Crul (1941) bekleedde van 1997 tot 2006 de leerstoel Pijnbestrijding aan het UMC St Radboud. Hij is anesthesioloog en één van de pioniers op het gebied van pijnbestrijding in Nederland. Crul kijkt terug op een loopbaan waarin hij baanbrekend werk heeft verricht, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als voor de pijnbehandeling als zodanig. Het zogeheten ‘Nijmeegse model’, voor de bestrijding van acute pijn, wordt nu in tal van ziekenhuizen toegepast.

Op een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid staan bekende internationale en nationale sprekers dan ook stil bij het ‘Ben Crul’-effect. Ook zijn speciale aandacht voor de bestrijding van pijn bij kanker en - in het verlengde daarvan - de palliatieve zorg, komt aan de orde. Zijn opvatting dat euthanasie om strikt medische redenen, dankzij de mogelijkheid van palliatieve sedatie, meestal niet meer nodig is, bracht een opmerkelijke omslag in het Nederlandse euthanasiedebat teweeg.

Bron: UMC St Radboud Nijmegen