• Home
  • Nieuws
  • Slechts helft van beroertes te voorkomen

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Slechts helft van beroertes te voorkomen

Slechts de helft van alle beroertes kan in theorie voorkomen worden door aanpak van de op dit moment bekende oorzaken van beroerte. Als hoge bloeddruk, roken, diabetes en hartritmestoornissen volledig zouden worden geŽlimineerd in de bevolking, zou daarmee maximaal 54% van de beroertes voorkomen kunnen worden. Er moeten dus meer samenhangende factoren zijn die een rol spelen bij het ontstaan van beroerte. Drs. Michiel Bos, wetenschappelijk onderzoeker van het Erasmus MC, deed in ERGO-verband promotieonderzoek naar oorzaken van beroerte en belangrijke voorspellende factoren voor beroerte.

Van slechts een klein deel van de beroertes is bekend hoe deze ontstaan zijn. Jaarlijks worden 41.000 Nederlanders getroffen door een beroerte. Beroertes zijn de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en vormen de derde doodsoorzaak. Veel factoren hebben invloed op de snelheid waarmee aderen achteruitgaan en de mate waarin stollingen en bloedingen voorkomen. Sommige van deze factoren kunnen worden gebruikt om de kans op een beroerte in te schatten en andere factoren kunnen zelfs worden aangepakt om de kans op beroerte te beÔnvloeden.

Meer inzicht
Drs. Michiel Bos is als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam op de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van Erasmus MC. Voor zijn onderzoek, bedoeld om meer inzicht te krijgen in de mechanismen die tot beroerte leiden en in de mogelijkheden om de kans op beroerte te identificeren, maakte Bos gebruik van gegevens uit ERGO, het grootschalige en langlopende bevolkingsonderzoek in Rotterdam.

Risico
Belangrijke nieuwe oorzakelijke mechanismen die Bos in zijn proefschrift beschrijft, zijn gerelateerd aan het functioneren van de nieren, zoals effecten van urinezuur, de filtratiesnelheid van de nieren en de uitscheiding van natrium. Bij een slechte nierfunctie neemt het risico op een hersenbloeding toe. Met name bij mensen met een gewone bloeddruk is de kans op een beroerte hoger naarmate de urinezuurconcentratie in het bloed hoger is.

Onschuldig
De beste voorspeller van beroerte blijft leeftijd. Risicoscores die gebaseerd zijn op aanvullende karakteristieken verbeteren de voorspelling niet aanzienlijk. Echter, mensen die een TNA (transient neurological attack: voorbijgaande neurologische aanval, waaronder TIA: transient ischemic attack) hebben gehad, hebben een grotere kans op een beroerte dan mensen die nooit een TNA hebben gehad. Dat geldt niet alleen bij TIAís, maar ook bij aanvallen die lijken op TIAís maar doorgaans ten onrechte als onschuldig worden beschouwd (de nonfocale TNAís).

Geen invloed
Omdat schade in de slagaderen van de hersenen niet alleen tot beroerte en TIA, maar ook tot stoornissen in denken en stemming kan leiden, heeft Bos in zijn proefschrift ook de relatie tussen beroerte, depressie en dementie beschreven. Mannen met depressieve symptomen hebben meer kans om een beroerte te krijgen dan mannen zonder depressieve symptomen. Mannen die daadwerkelijk een depressieve stoornis hebben, hebben geen verhoogd risico op een beroerte ten opzichte van mannen die alleen de symptomen vertonen. Bij vrouwen is geen relatie gevonden tussen depressieve symptomen en beroerte. Het denkvermogen voorafgaand aan een beroerte heeft geen invloed op de kans op dementie als gevolg van beroerte.

Onjuist
Alleen factoren die heel sterk met beroerte samenhangen kunnen de voorspelling van de individuele kans op beroerte verbeteren. De meeste hoogprevalente risicofactoren, inclusief CRP (C-reactief proteÔne) die momenteel erg in de belangstelling staat, hebben deze eigenschap niet. Huidige richtlijnen om de CRP-spiegels van patiŽnten te gebruiken om hun toekomstig risico op cardiovasculaire ziekten in te schatten lijken daarom onjuist.

Over ERGO
In ERGO worden sinds 1990 allerlei gezondheidskenmerken gemeten van inmiddels 15.000 45-plussers. Met de verzamelde gegevens wordt onderzocht welke factoren samenhangen met het ontstaan van ouderdomsziektes, met als uiteindelijk doel dergelijke ziektes te kunnen voorkomen of in ieder geval uit te stellen. Bij ťťn op de vier mannen en ťťn op de drie vrouwen ontstaat vroeg of laat dementie, en ťťn op de vijf personen krijgt ooit een beroerte. Gezien de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie of een beroerte alleen maar toe. Dat maakt het ERGO-onderzoek van groot belang.

Bron: Erasmus MC Rotterdam

Gerelateerd nieuws