• Home
  • Nieuws
  • CVZ-advies: vergoed Herceptin ook bij niet-uitgezaaide borstkanker

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

CVZ-advies: vergoed Herceptin ook bij niet-uitgezaaide borstkanker

Herceptin, een kostbaar geneesmiddel tegen borstkanker, moet voortaan ruimer aan ziekenhuizen worden vergoed, zodat zij hun patiŽnten daarmee kunnen behandelen. Door vrouwen naast de gebruikelijke chemotherapie bij niet-uitgezaaide borstkanker ook met Herceptin (trastuzumab) te behandelen, neemt de kans op terugkeer van de ziekte met de helft af. Dit schrijft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in een advies aan het College Tarieven Gezondheidszorg/de Zorgautoriteit i.o.

Herceptin is vandaag (op 28 april) door de Europese registratieautoriteit (EMEA) geregistreerd en de vergoeding kan - met terugwerkende kracht Ė ingaan op 1 januari 2006. De kosten van het beschikbaar stellen van Herceptin gedurende ťťn jaar bedragen ongeveer 37.000 euro per behandeling per persoon.

De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het CVZ heeft in een zogenaamde Ďversnelde adviesprocedureí de nieuwe toepassing van Herceptin beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat de behandeling met dit middel er toe leidt dat de kans op terugkeer van borstkanker met de helft afneemt. Het CVZ adviseert daarom om een ťťnjarige behandeling met Herceptin als aanvulling op chemotherapie te gebruiken bij vrouwen met borstkanker die daarvoor chirurgisch zijn behandeld.
Het gebruik van Herceptin leidt in beperkte mate tot bijwerkingen, maar bij ťťn tot drie procent van de met trastuzumab behandelde patiŽnten kunnen hartklachten optreden.

Procedure
De minister van VWS heeft het CVZ gevraagd te adviseren over de vergoeding van dure geneesmiddelen die intramuraal (in een ziekenhuis) kunnen worden voorgeschreven.
Elke verzekerde heeft als onderdeel van deze intramurale zorg aanspraak op geneesmiddelen wanneer de behandeling valt te beschouwen als gebruikelijke zorg. In de praktijk ontbreekt voor dure intramurale geneesmiddelen echter een voldoende eenduidig beleid: elk ziekenhuis beheert zijn eigen budget en stelt eigen prioriteiten. Sommige ziekenhuizen behandelen relatief veel patiŽnten met aandoeningen waarvoor de inzet van dure geneesmiddelen noodzakelijk is. Daardoor kan de situatie zich voordoen dat verzekerden geen gelijke toegang hebben tot dure geneesmiddelen.
Door toepassing van beleidsregels die vanaf 1 januari 2006 van kracht zijn, kunnen ziekenhuizen in aanmerking komen voor financiering voor 80% van de gemaakte kosten van dure geneesmiddelen en 95% van die van Ďweesgeneesmiddelení, die uitsluitend door academische ziekenhuizen worden voorgeschreven.
Het CVZ adviseert of geneesmiddelen wel of niet in aanmerking moeten komen voor vergoeding. Het oordeel van de het CVZ over het geneesmiddel omvat een beoordeling van de therapeutische (meer)waarde en een kostenprognose.

Borstkanker
Van alle levensbedreigende ziekten komt borstkanker bij vrouwen in Nederland het meest voor. Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 patiŽnten borstkanker vastgesteld en overlijden meer dan 3.000 vrouwen aan de gevolgen van de ziekte. Het aantal vrouwen dat jaarlijks door borstkanker wordt getroffen, neemt al jaren langzaam toe.

Bron: College voor zorgverzekeringen

Gerelateerd nieuws