• Home
  • Nieuws
  • Onderzoek toont nut en noodzaak bevolkingsonderzoek borstkanker

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Onderzoek toont nut en noodzaak bevolkingsonderzoek borstkanker

Vroegtijdige opsporing van borstkanker (screening) door mammografie leidt tot aantoonbaar minder sterfte aan borstkanker. De borstkankersterfte bij vrouwen van 55 tot 74 jaar was in 2001 een vijfde lager dan in de periode vůůr de introductie van het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus MC en het UMC St. Radboud, verenigd in het Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETB), in een studie die deze week in The Lancet wordt gepubliceerd.

Jaarlijks overlijden circa 3.500 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker in Nederland. Bij ongeveer 10.000 vrouwen wordt ieder jaar borstkanker ontdekt. Eťn kwart hiervan wordt ontdekt door het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, waarvoor vrouwen van 50 tot 75 jaar elke 2 jaar worden uitgenodigd. 80% van de uitgenodigde vrouwen neemt aan het bevolkingsonderzoek deel.

Vůůr de invoering steeg de borstkankersterfte in Nederland nog met 0,3% per jaar. Na de start van het bevolkingsonderzoek nam de borstkankersterfte met gemiddeld 1,7% per jaar af. Deze ommekeer in de borstkankersterfte valt samen met het startjaar, waarin vrouwen voor het eerst in de gemeenten werden uitgenodigd voor screening.

De laatste jaren was er geregeld kritiek of twijfel te horen over de oude experimentele studies van bevolkingsonderzoek naar borstkanker uit de jaren '80. De minister heeft deze kritiek vorig jaar door een commissie van de Gezondheidsraad laten beoordelen. De studie toont nu aan dat een landelijk georganiseerd, zeer grootschalig bevolkingsonderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan gezondheidswinst voor de bevolking, namelijk een daling van de borstkankersterfte in Nederland.

Sterftedalingen zouden in het algemeen ook een gevolg kunnen zijn van de steeds vaker toegepaste aanvullende (adjuvante) therapie bij borstkanker. De onderzoekers konden dit effect niet duidelijk terugvinden. Zelfs in gemeenten waar het bevolkingsonderzoek na 1994 was geÔntroduceerd en waar vrouwen al vůůr 1994 baat zouden hebben gehad van deze therapievorm, begon de borstkankersterfte rond het startjaar van screening te dalen.

In de studie hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van bevolkings- en sterftegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens over de invoering van de borstkankerscreening in alle afzonderlijke gemeenten. In de leeftijdsgroep van 55 tot 74 jaar nam de sterfte aan borstkanker geleidelijk af en was in 2001 20% lager dan in 1986-1988, oftewel ongeveer 350 vrouwen minder.

Het is de verwachting dat de sterftedaling in de komende jaren nog verder door zal zetten. Om de bijdrage van screening en therapie nauwkeurig te kunnen bepalen is samenvoegen van individuele gegevens uit verschillende bronnen vereist, hetgeen in Nederland echter belemmerd wordt door de strenge wettelijke bescherming van persoonsgegevens. In de komende jaren zal het LETB trachten deze analyses uit te voeren. Tegelijkertijd met de publicatie verschijnt het tiende evaluatierapport van het LETB.

Bron: Erasmus MC

Gerelateerd nieuws