• Home
  • Nieuws
  • Betere resultaten met nieuwe behandeling uitgezaaide borstkanker

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Betere resultaten met nieuwe behandeling uitgezaaide borstkanker

Onderzoek door het Erasmus MC heeft aangetoond dat een nieuwe behandeling voor borstkanker (AT: de combinatie Adriamycine - Taxotere) bij een groter aantal patiŽnten de uitzaaiÔngen terugdringt en dat de overleving van de patiŽnten toeneemt in vergelijking met de standaardbehandeling. Het onderzoek wordt vandaag gepresenteerd tijdens het ECCO-congres in Kopenhagen.

De afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC heeft een regionaal onderzoek geleid naar de effecten van de nieuwe combinatie van Adriamycine en Taxotere (AT) als chemotherapie voor uitgezaaide borstkanker. Uit het onderzoek blijkt, dat de combinatie waardevol is. Uit een meta-analyse, waarin de gegevens van de tot nu toe in de wereld verrichte onderzoeken gezamenlijk worden geŽvalueerd, zal moeten blijken of deze nieuwe combinatie chemotherapie de nieuwe standaardbehandeling zal moeten worden voor uitgezaaide borstkanker.

In Nederland krijgen jaarlijks 10.000 vrouwen borstkanker. Ondanks behandeling keert de ziekte bij ongeveer 40% van de patiŽnten terug. Wanneer uitzaaiingen (elders in het lichaam) geconstateerd worden, is genezing doorgaans niet meer mogelijk en is de behandeling gericht op het terugdringen van het ziekteproces om daarmee de klachten veroorzaakt door de uitzaaiingen te verlichten en de overlevingsduur te verlengen. Jaarlijks overlijden 3500 vrouwen aan borstkanker.

Onderzocht is of met de combinatie Docetaxel (Taxotere) plus Doxorubicine (Adriamycine) de kans op het (tijdelijk) terugdringen van de ziekte toeneemt in vergelijking met de huidige standaardbehandeling, en of de overlevingsduur beÔnvloed wordt bij patiŽnten met uitgezaaide borstkanker.

Bij dit onderzoek zijn 216 patiŽnten met uitgezaaide borstkanker betrokken. De ene helft (107) kreeg de standaardbehandeling en de andere helft (109) werd behandeld met AT. Deze patiŽnten werden zoín twee jaar gevolgd.

Het blijkt dat in de groep die behandeld werd met AT bij meer patiŽnten een tijdelijk terugdringen van de uitzaaiingen werd geconstateerd (64% vs 41%). Tevens was de overleving van de patiŽnten die behandeld werden met AT 6,5 maanden langer dan de overleving van de patiŽnten die behandeld werden met de standaard chemotherapie. Wel ondervonden de patiŽnten die behandeld werden met de nieuwe combinatie chemotherapie meer problemen met koorts, die optrad tijdens de periode van verminderde weerstand, ten gevolge van de chemotherapie.

Drie vergelijkbare onderzoeken zijn recent voltooid in Europa, de Verenigde Staten en Canada. De vier onderzoeken tonen dat de combinatie van Adriamycine en Taxotere resulteert in een hogere kans op het terugdringen van de ziekte. In twee onderzoeken werd een verlenging van de overleving gevonden en in de andere twee niet.

Bron: Erasmus MC

Gerelateerd nieuws