• Home
  • Nieuws
  • Uitzaaiing voorspelt uitkomst borstkanker

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Uitzaaiing voorspelt uitkomst borstkanker

Nieuwe kennis over het risico van minimale lymfeklier-uitzaaiingen biedt betere mogelijkheden op genezing bij borstkanker. Borstkanker is, mits in een vroeg stadium vastgesteld, vaak te genezen. Belangrijk is om patiŽnten met risicofactoren te selecteren voor aanvullende behandeling. Tot nu toe was onduidelijk of de aanwezigheid van micrometastasen of geÔsoleerde tumorcellen in de lymfeklieren de genezingskans ongunstig beÔnvloeden.

Onderzoekers, onder leiding van prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, hoofd Medische Oncologie van de afdeling Interne Geneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, tonen aan dat de aanwezigheid van micrometastasen of geÔsoleerde tumorcellen inderdaad de genezingskans ongunstig beÔnvloedt. Bovendien laten ze zien dat die overlevingskans weer gunstig wordt bijgesteld door aanvullende behandeling met medicijnen. De resultaten van het onderzoek verschijnen vandaag in het gezaghebbende Amerikaans tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Meer dan tien jaar geleden introduceerden chirurgen in Nederland de schildwachtklierprocedure bij patiŽnten met borstkanker in een vroeg stadium. De schildwachtklier is de eerste lymfkeklier waarop het borstweefsel draineert. Indien deze klier schoon is bestaat geen noodzaak voor aanvullende okselklierbehandeling. Gedegen onderzoek van deze klier is dus een voorwaarde om onderbehandeling van de oksel te voorkomen. Dit gedegen onderzoek door de patholoog, heeft er echter toe geleid dat tegenwoordig steeds vaker micrometastasen (uitzaaiingen tussen 0,2 en 2,0 millimeter) en geÔsoleerde tumorcellen (individuele cellen of tumorcelgroepjes die kleiner zijn dan 0,2 millimeter) worden aangetroffen. De vraag is nu: zijn deze kleine afwijkingen van belang voor de lange termijn uitkomst? En moet ten tijde van de diagnose al aanvullende behandeling met medicijnen worden voorgesteld?

Resultaten
De resultaten van de MIRROR-studie (staat voor ĎMicrometastases and Isolated tumor cells: Relevant and Robust Or Rubbishí), laten zien dat micrometastasen en geÔsoleerde tumorcellen geassocieerd zijn met een absolute afname in de 5-jaars ziektevrije overleving van 10 procent. Bij patiŽnten die na de operatie met medicijnen waren behandeld, bleek de prognose met bijna 10 procent verbeterd.

ĒDeze studie geeft resultaten waar we meteen wat mee kunnenĒ, onderstreept de Maastrichtse hoogleraar Vivianne Tjan-Heijnen het belang van het onderzoek. ďHet zijn telkens kleine stapjes vooruit, waardoor we uiteindelijk de toekomstverwachting voor patiŽnten met borstkanker steeds verder kunnen verbeteren. We hebben uit dit onderzoek geleerd dat geÔsoleerde tumorcellen prognostisch belangrijk zijn, even belangrijk als micrometastasen. Tot op heden werden deze hele kleine afwijkingen als lymfekliernegatief geclassificeerd, maar nu hebben we internationaal laten zien dat deze afwijkingen als lymfeklierpositief moeten worden beschouwd.Ē

Studie
Voor deze landelijke studie werden meer dan 3000 patiŽnten geÔdentificeerd die vůůr 2006 een schildwachtklierprocedure hadden ondergaan. Dat gebeurde via de database van de Nederlandse Kanker Registratie. Uiteindelijk bleken 2700 patiŽnten te voldoen aan de criteria voor deze studie. Vervolgens werden deze vrouwen ingedeeld in drie groepen: ťťn groep zonder tumorcellen in de klieren en zÚnder aanvullende behandeling, ťťn met geÔsoleerde tumorcellen of micrometastasen in de klieren zÚnder aanvullende behandeling, ťťn groep met geÔsoleerde tumorcellen of micrometastasen in de klieren mŤt aanvullende behandeling. De diagnose-, behandel- en follow-upgegevens van al deze patiŽnten werden verzameld, met hulp van de registratiemedewerkers van de regionale kankercentra, onder aansturing van het Integraal Kankercentrum Oost. De stuurgroep telde vertegenwoordigers uit alle universitaire medische centra en de categorale kankercentra. De pathologiecoupes van de schildwachtklieren zijn allemaal centraal gereviseerd in Utrecht en Nijmegen. Alle ziekenhuizen in Nederland hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Het onderzoek is verricht met een subsidie van ZonMw.
Lees meer op: http://content.nejm.org

Bron: academisch ziekenhuis Maastricht

Gerelateerd nieuws