• Home
  • Nieuws
  • Meldpunt voor nachtwerkers met borstkanker

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Meldpunt voor nachtwerkers met borstkanker

Het Bureau Beroepsziekten (BBZ) van de FNV gaat vrouwen helpen die vermoeden dat zij borstkanker hebben gekregen door jarenlange nachtarbeid. Dit naar aanleiding van berichten in dagblad Trouw over ontwikkelingen in Denemarken.

In Denemarken geldt borstkanker sinds 2007 als Ďmogelijke beroepsziekteí bij nachtwerk over een periode van tenminste vijftien jaar. BBZ-directeur Jan Warning spreekt van een doorbraak in de discussie over borstkanker en nachtarbeid. Ook in Nederland moeten vrouwen met borstkanker nagaan of langdurig nachtwerk mogelijk de oorzaak is geweest.

Schadevergoeding
De Commissie voor Beroepsziekten in Denemarken heeft bepaald dat gevallen van borstkanker bij vrouwen die langdurig nachtarbeid hebben gedaan dienen te worden onderzocht. In een tiental gevallen heeft de commissie geoordeeld dat er sprake was een relatie met het werk en dat er schadevergoeding moest worden betaald.

Relatie nachtdienst en borstkanker
In Nederland heeft de Gezondheidsraad in 2006 een rapport gepresenteerd over de relatie tussen nachtarbeid en borstkanker. Op grond van een internationale literatuurstudie werd geconcludeerd dat er een verband is tussen het langdurig verrichten van nachtarbeid en het voorkomen van borstkanker. Het ontstaan van borstkanker kan mogelijk ontstaan door het verminderde effect van het hormoon melatonine. Melatonine is het hormoon dat het slaap-waakritme reguleert en wordt minder aangemaakt bij mensen die nachtarbeid doen.

Gevolgen voor Nederland
De FNV vindt dat de ontwikkelingen in Denemarken ook gevolgen moeten hebben voor Nederland. Twaalf procent van de werkende vrouwen in Nederland doet regelmatig nachtarbeid. Sectoren waar vrouwen veel nachtarbeid verrichten zijn de gezondheidszorg, het vervoer en de horeca.

Jan Warning, directeur van Bureau Beroepsziekten FNV, vindt dat er aanleiding is om het onderwerp serieus in Nederland op de agenda te zetten. Warning: ďEr is genoeg onderzoek dat aantoont dat nachtarbeid een 30% hogere kans geeft op borstkanker. Door vrouwen niet langer dan tien jaar regelmatig nachtarbeid te laten doen zou je het aantal gevallen van borstkanker aanzienlijk kunnen verminderen.Ē

Meldlijn
Vrouwen met borstkanker die mogelijk door langdurige nachtarbeid kan zijn veroorzaakt en die lid zijn van de FNV, kunnen zich melden bij het Bureau Beroepsziekten: (020) 58 16 692 iedere werkdag van 8.30 uur tot 16.00 uur of via info@bbz.fnv.nl

Bron: FNV

Gerelateerd nieuws