• Home
  • Nieuws
  • Deelname borstkankeronderzoek leidt niet tot uitstel...

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Deelname borstkankeronderzoek leidt niet tot uitstel...

Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker gaan bij tussentijdse klachten die mogelijk op borstkanker wijzen op tijd naar de huisarts. De vraag bestond of deelneemsters bij dergelijke klachten een huisartsbezoek zouden uitstellen omdat ze gerustgesteld waren door een eerdere gunstige uitslag in het bevolkingsonderzoek.

Onderzoekers van het Erasmus MC concluderen dat dit niet het geval is. Zij publiceren daarover op 1 augustus in het International Journal of Cancer.

Screening
Iedere twee jaar worden in Nederland 1,8 miljoen vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar gescreend op borstkanker. Het merendeel van deze vrouwen (98,5%) ontvangt een gunstige uitslag. Bij ruim 3.000 vrouwen wordt in de twee jaar na het onderzoek alsnog borstkanker geconstateerd. Onterecht bestaat de veronderstelling dat deze groep patiŽnten klachten aan, of veranderingen in de borst relatief laat zou melden aan de huisarts, omdat zij zich gerustgesteld voelen na een eerder screeningsonderzoek waarbij geen afwijkingen werden gevonden. Hun vooruitzicht op herstel zou daardoor kunnen verslechteren. Onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC concluderen nu dat gescreende vrouwen bij wie alsnog borstklachten ontstaan een huisartsbezoek niet uitstellen.

Raadplegen
Uit het onderzoek blijkt dat de gescreende vrouwen voldoende kennis hebben over borstkanker. De informatieverstrekking aan vrouwen die aan borstkankerscreening deelnemen is wat dit punt betreft blijkbaar voldoende. En omdat huisartsen hun patiŽnten snel doorverwijzen, kan de diagnose borstkanker over het algemeen bijtijds gesteld worden. Alhoewel dit onderzoek aangeeft dat deelname aan het bevolkingsonderzoek niet leidt tot een extra lang uitstel van de diagnose, benadrukken de onderzoekers dat het voor alle vrouwen van belang blijft alert te zijn op veranderingen in de borst en bij klachten direct de huisarts te raadplegen.

Bron: Geneeskundestudent.nl

Gerelateerd nieuws