• Home
  • Nieuws
  • Nacontrole borstkanker kan effectiever

Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

Nacontrole borstkanker kan effectiever

Vrouwen met borstkanker zijn gebaat bij een nacontrole die past bij hun leeftijd en ziektestadium, in plaats van de gebruikelijke gestandaardiseerde nacontrole. Een geÔndividualiseerde nacontrole is waarschijnlijk minder belastend voor de patiŽnt en leidt ook tot besparingen voor ziekenhuizen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

De afgelopen jaren laten een toename zien van het aantal vrouwen met borstkanker. Vrouwen die - na constatering van borstkanker - al een behandeling achter de rug hebben worden na die behandeling regelmatig onderzocht op hernieuwde aanwezigheid van kanker. Op dit moment bestaat er in Nederland geen eenduidig nacontrole-beleid bij ziekenhuizen. Het vermoeden bestaat dat het effect van nacontrole voor sommige patiŽnten echter minimaal is. Zo ontdekken veel vrouwen zelf dat er iets mis is, al voor de nacontrole. Bij andere vrouwen is de kans op recidief kanker zeer laag of is de kans om te overlijden aan een andere oorzaak veel hoger bij een hoge leeftijd.

De Universiteit Twente heeft daarom met de vakgroep Chirurgie van het Medisch Spectrum Twente in Enschede onderzocht in hoeverre de jaarlijkse nacontrole van vrouwen met borstkanker nog zinvol is. Hiertoe werd een uniek wiskundig simulatiemodel gebouwd, waarmee voor alle patiŽntgroepen (ingedeeld op basis van leeftijd en ziektestadium) de effectiviteit van verschillende nacontroleschema's berekend kan worden. Zo kan er een relatie gelegd worden tussen het aantal nacontroles en de verwachte levensduur van de patiŽnt. Het model maakt gebruik van de meest recente gegevens uit de medische literatuur en online gegevensbronnen zoals Adjuvant! Online.

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde patiŽntgroepen geen baat bij de huidige intensieve nacontrole hebben. De gebruikelijke nacontrole van "5 jaar lang, 2x per jaar" kan voor hen flink gereduceerd worden tot een nacontrole van ťťn jaar. Dit geldt met name voor oudere patiŽnten en patiŽnten met een gunstig ziektebeeld. Wanneer alleen voor deze groepen een minder intensieve nacontrole plaatsvindt, kan het aantal bezoeken aan het ziekenhuis met maar liefst 30% worden verminderd. Wanneer voor alle patiŽnten een geÔndividualiseerd nacontroleschema wordt gehanteerd, kunnen nog veel grotere tijdsbesparingen worden gerealiseerd.

Een dergelijke aanpassing van het beleid heeft als voordeel dat het minder belastend kan zijn voor de patiŽnt, zowel emotioneel als fysiek. Tegelijkertijd kunnen de betrokken medisch specialisten hun tijd effectiever gebruiken voor patiŽnten die er meer bij gebaat zijn, zoals voor nieuwe patiŽnten met (borst)kanker.

Het onderzoek is bijzonder omdat het voor zover bekend de eerste keer is dat de effectiviteit van geÔndividualiseerde nacontrole is onderzocht. Momenteel onderzoeken UT en MST de voorkeuren van de patiŽnten zelf ten aanzien van de nacontrole. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit voorjaar verwacht.

Aan de Universiteit Twente staat onderzoek naar procesoptimalisatie in de zorg hoog op de agenda. Met het recent opgerichte Kenniscentrum voor Procesoptimalisatie in de Zorg "CHOIR" (www.choir.utwente.nl) zal dit verder geÔntensiveerd worden. Wiskundige en technisch bedrijfskundige onderzoekers en studenten van de UT werken hierbij samen met zorginstellingen en medici.

Bron: Universiteit Twente

Gerelateerd nieuws