Tip!

Doe de voedingstest ontvang gratis Omega 3 Visolie bij uw Personal Multi van FitForMe !

19 procent minder kans op terugkeer van borstkanker bij post-operatieve behandeling met Femaraģ

Internationale borstkankerstudie toont significante verschillen in ziektevrije overleving ten opzichte van behandeling met tamoxifen

Postmenopauzale vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium, die direct na een operatieve ingreep worden behandeld met een hormonale therapie blijken grote baat te hebben bij het gebruik van 5 jaar letrozol in plaats van 5 jaar tamoxifen. Dit blijkt uit de studieresultaten die gisteravond door de International Breast Cancer Study Group bekend zijn gemaakt tijdens de 9e internationale conferentie over primaire behandeling van borstkanker in een vroeg stadium, welke plaats vond in Zwitserland. De gegevens van de groep vrouwen die letrozol heeft gebruikt, tonen een significante afname van 19% van het risico op terugkeer van borstkanker. Dit komt met name doordat het risico op uitzaaiing van kanker naar andere delen van het lichaam met 27% werd verlaagd, dit in vergelijking tot de risicoreductie die met tamoxifen bereikt werd. De data zijn afkomstig van de Breast International Group (BIG) 1-98 studie, waarin letrozol direct vergeleken werd met tamoxifen bij meer dan 8000 vrouwen.

Gunstige voordelen bij risicogroep
De BIG 1-98 studie liet met name een sterk voordeel in ziektevrije overleving zien voor vrouwen met een hoog risico op terugkeer van borstkanker tijdens adjuvante behandeling na chirurgie, zoals vrouwen waarbij kanker al naar de lymfeklieren is uitgezaaid ten tijde van de diagnose en vrouwen die eerder met chemotherapie zijn behandeld. Deze vrouwen lopen een groter risico op uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam en zullen daardoor wellicht sneller overlijden aan de gevolgen van hun ziekte.

ďDe grootste angst van vrouwen die de strijd met borstkanker hebben overwonnen, is dat de borstkanker ooit terug kan komen,Ē aldus PD Dr. Beat ThŁrliman, MD, Wetenschappelijk Algemeen Secretaris, Therapy of Early Breast Cancer Senology Center of Eastern Switzerland, Kantonsspital St. Gallen. ďResultaten uit deze zeer grote en robuuste studie tonen aan dat letrozol meer vrouwen helpt om vrij van kanker te blijven dan tamoxifen.Ē

Studieresultaten op een rij
De bekend gemaakte studieresultaten betreffen een vergelijkend onderzoek tussen het gebruik van 5 jaar letrozol en 5 jaar tamoxifen als adjuvante behandeling bij postmenopauzale vrouwen. De studiedata na 26 maanden laten zien dat:

Meer vrouwen die letrozol gebruiken gedurende vijf jaar kankervrij blijven; gegevens laten zien dat letrozol het totale risico op het terugkeren van borstkanker met 19% (p=0,003) significant verlaagt;
Letrozol het risico op uitzaaiing van kanker naar andere lichaamsdelen significant verlaagt
(27%; p=0,006); metastasen op afstand vormen een bekende indicator voor sterfte.
Dit is geweldig nieuws voor borstkankerpatiŽnten en Novartis. Letrozol is de enige hormonale therapie die een significante verlaging van het risico op terugkeer van borstkanker heeft laten zien als voortgezette behandeling, na standaard tamoxifen behandeling bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium.
Nu hebben we het eerste bewijs dat letrozol ook een statistisch significant voordeel heeft ten opzichte van tamoxifen bij het verlagen van het totale risico op hernieuwd optreden van borstkanker na diagnose en operatie,Ē zegt dr. Marinka J.A. Jollie-Helthuis, directeur van de Business Unit Oncologie van Novartis Pharma.

[b]Opzet van de BIG 1-98 studie[b]
BIG 1-98 is een onafhankelijke studie die uitgevoerd wordt door de International Breast Cancer Study Group. Meer dan 8.000 postmenopauzale vrouwen - uit 27 landen - met borstkanker in een vroeg stadium participeerden in deze fase III, gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde klinische studie. Het is de enige klinische studie met een design met vier armen; tamoxifen gedurende vijf jaar, letrozol gedurende vijf jaar, tamoxifen gedurende twee jaar gevolgd door letrozol gedurende drie jaar, en letrozol gedurende twee jaar gevolgd door tamoxifen gedurende drie jaar. De huidige resultaten hebben betrekking op de eerste twee armen; 5 jaar letrozol en 5 jaar tamoxifen. In 2008 worden de resultaten verwacht van alle lopende groepen. Waarvan verwacht wordt dat deze uitsluitsel geven over de vraag of monotherapie of sequentiŽle behandeling het meest effectief is. Ziektevrije overleving, het primaire eindpunt van deze studie, is gedefinieerd als de tijd vanaf randomisatie tot terugkeer van de ziekte (met inbegrip van recidieven die beperkt blijven tot dezelfde borst na een borstsparende behandeling), uitzaaiingen, het zich openbaren van een tweede primaire tumor of sterfte door andere oorzaken, ongeacht welke als eerste optrad.

[b]Aanvulling van data MA-17 studie[b]
Deze positieve resultaten vullen de data aan die voortkwamen uit de MA-17 studie waarin het gebruik van letrozol werd onderzocht als voortgezette adjuvante behandeling. Letrozol is de enige aromataseremmer die effectief is gebleken bij zowel de adjuvante als voortgezette adjuvante behandeling. De term voortgezette adjuvante verwijst naar de periode na eerdere adjuvante behandeling met tamoxifen. Halverwege 2005 zal Novartis wereldwijd, bij de diverse autoriteiten registratie aanvragen voor adjuvant gebruik van letrozol bij postmenopauzale vrouwen met borstkanker.

Bron: Medicalfacts
Auteur: Redactie Medicalfacts

Gerelateerd nieuws