Disclaimer

 
Gezondheid.nl heeft de informatie en content op deze website met zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle content aangaande medisch, inhoudelijke en gezondheidsinformatie is geleverd door diverse onafhankelijke mensen en entiteiten. Geplaatste content beschrijft algemene trends en situaties, waar geen enkele medische conclusies aan kunnen worden verbonden. Indien u altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener als u een individuele diagnose wenst. Voor content die wordt doorgeplaatst van Gezondheid.nl naar andere sites, geldt eveneens dat Gezondheid.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Dat geldt ook voor alle gebruikte, genoemde en geplaatste deep- & hyperlinks naar andere platforms en sites.